Loading color scheme

Ochrona danych osobowych

Szanowny użytkowniku w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy o zasadach obowiązujących  w Gabinecie Podologicznym Magdalena Jendrowiak

PODSTAWA PRAWNA KLAUZULI INFORMACYJNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST:
Gabinet Podologiczny Magdalena Jendrowiak z siedzibą w Rybniku (kod pocztowy: 44-200) przy ul. Młyńska 10
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: gabinet@podolog-rybnik.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CELE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z umożliwieniem na sprawne działanie strony www.podolog-rybnik.pl, jak również w celach komunikacji z użytkownikami strony.
PROFILOWANIE
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: zgodnie z potrzebami administratora lub istniejącymi wymogami  prawa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu Pani/Pana wygaśnięcia zgody lub zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zapisów prawnych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści własnych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00